100% FREE Shipping all across India

गुढीपाडवा
गुढीपाडवा

By lets live on Apr 01, 2022

नव्या व्यवस्थेचा आरंभ करण्याचा दिवस म्हणजे पाडवा. एक वार्षिक प्रलय संपून पुन्हा नवनिर्मिती चालू होण्याचा पहिला दिवस म्हणजे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा अर्थात या दिवसाला ‘पाडवा, असे म्हणतात. कोणतेही शुभकार्य करण्याकरिता या दिवशी सुरूवात करावी. इतर दिवसांसारखे या दिवशी मुहूर्त बघण्याची गरज नसते. मान्यतेनुसार साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त मानला जाणारा हा दिवस गुढीपाडवा म्हणून साजरा होतो!

Read more